Znaczenie przysłony obiektywu w ekspozycji zdjęcia.

Skala przesłony obiektywu mówi nam o wielkości średnicy otworu, przez który wpada światło do aparatu. W przypadku zamkniętej przesłony jej wartość została tak ustawiona, aby do wnętrza  urządzenia  trafiała minimalna ilość światła niezbędna do zrobienia prawidłowego zdjęcia. Analogicznie szeroko otwarta przesłona wskazuje, że mechanizm ustawiono w sposób, aby umożliwić  wpuszczenie maksymalnej ilości światła.

Otwarcie przesłony mierzy się przy użyciu skali składającej się z wartości zwanych  liczbami przysłony (f-stop). Im mniejsza jest liczba przysłony tym większa będzie średnica otworu, przez który wpada światło. Minimalna liczba przysłony (czyli taka, która zapewnia największą średnicę otworu) może wynosić na przykład f/2,8, zaś maksymalna, czyli przepuszczająca najmniej światła — na przykład f/32.Każda kolejna liczba przysłony powoduje zmniejszenie ekspozycji o połowę w porównaniu do liczby poprzedniej.

W odróżnieniu od parametru ISO jej zmiana nie wpływa na jakość zdjęcia. Należy jednak pamiętać, że wartość przysłony ma wpływ na głębię ostrości zdjęcia. Dla tego posługując się tym parametrem powinniśmy  mieć na uwadze powyższy czynnik.

Należy ponadto nadmienić, że kiedy poprzez zmianę przysłony wpływamy na głębię ostrości, to możemy  ten zabieg skompensować innym parametrem. Najczęściej jest nim czas naświetlania, co jednak wywiera wpływ na fotografowanie poruszających się obiektów. Szczęśliwie większość aparatów cyfrowych posiada tryb preselekcji przysłony. Wtedy zadaniem użytkownika jest wybór odpowiedniej liczby przysłony, a  aparat zajmie się resztą, czyli ustaleniem właściwego czasu naświetlania.