Kompozycja zdjęcia.

Zwracanie uwagi na kompozycję zdjęcia jest fundamentalną kwestią w fotografii. To właśnie ten czynnik będzie odróżniał fotografię amatorską od profesjonalnej i to właśnie dzięki niemu zaczynamy wkraczać w świat sztuki zatrzymywania obrazów w kadrze. Jedną z powszechnie uznanych reguł jest zasada trójpodziału.Polega ona na wytyczeniu w wyobraźni linii, które podzielą scenę na dziewięć równych części a następnie ułożeniem elementów kompozycji według linii tej siatki.Kluczowe elementy zdjęcia należy ustawić wzdłuż lub na przecięciu wyimaginowanych linii.

Możemy również zwrócić uwagę aby rzeczywiste linie występujące na fotografowanej scenie pokrywały się z liniami wyimaginowanej siatki. Przykładowo linia horyzontu może pokrywać się z linią poziomą, natomiast z liniami pionowymi mogłyby się pokrywać stojące na ulicy lampy, lub inne wyraziste obiekty.

Dzięki temu, że aparaty cyfrowe są wyposażone w prostokątne ekrany LCD, tym łatwiej wyobrazić sobie na nich opisane powyżej linie pomocnicze.

Oczywiście reguła trójpodziału jest dobrą metodą, jednak nie powinniśmy zawsze rygorystycznie jej przestrzegać. Niekiedy złamanie tej zasady daje w efekcie bardzo ciekawe fotografie.